Ang Beyatipikasyon ni Pope John Paul II

Pope John Paul II

Sa mga may edad na 15 taong gulang pataas, sino ba ang hindi nakakakilala kay Papa Juan Paulo II o Pope John Paul II (Karol Josef Wojtyla sa tunay na buhay). Siya ang pinakamaimpluwensiyang tao sa kanyang kapanahunan hindi lang sa usaping relihiyon kundi maging sa pulitika. Nagtataglay ng mukhang napakaamo at busilak na kaluluwa ngunit matapang manindigan sa kanyang pinapaniwalaan.

Ang pagiging Papa

Ang Santo Papa ay isinilang noong Mayo 18, 1920 at naging Papa ng simbahang Katoliko noong ika-16 ng Oktubre taong 1978. Nagtapos ito noong siya ay pumanaw na (Abril 2, 2005). Sa kasaysayan ng pagiging Papa ay siya ang pangalawa sa pinakamatagal na umupo sa posisyong ito (26 taon at 168 araw), ang pinakamatagal ay si Pope Pius IX (31 taon) Siya ang tanging hindi Italyano na naging Papa (Polish).

Kahit sinong magsabi ay mahal ni Pope John Paul II ang Pilipinas. Kapag may gaganaping pagtitipong kailangan niyang daluhan dito sa Asya ay pinipili niyang sa Pilipinas ito gawin. Maraming mga Piipino ang nagbahagi ng kanilang mga karanasang di malilimutan sa 2 beses niyang pagpunta dito sa atin.

Ang tangkang asasinasyon

Noong ika-13 ng Mayo, 1981, ang Santo Papa ay binaril ni Mehmet Ali Agca habang papasok sa St. Peter Square at tinamaan sa tiyan at sumira sa kanyang  bituka. Pagkagaling ng Papa ay siya pa ang nagtungo sa kulungan at kinausap ang salarin at ito ay kanyang pinatawad sa nagawang kasalanan.  Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, naging kapansin-pansin na ang pagbabago ng kanyang kalusugan.

Sa pag-upo ng pumalit na Papang si Benedict XVI ay agad nitong inasikaso ang beyatipikasyon ni Pope John Paul II subalit nangangailangan ng isang pagpapatotoo ng milagrong nagawa ng nasabing Papa upang ito ay maisakatuparan. Bagama’t maraming nagsasabi ng himalang dumating sa kanilang buhay dahil sa Santo Papa, ang kinilala ng Vatican ay ang naganap kay Sister Marie Simon-Pierre mula sa France. Ang naturang madre ay may sakit na kagaya ng sa Papa na Parkinson’s disease. Sinabi niyang sa tuloy-tuloy na panalangin sa Santo Papa, ito ay naghimala at gumaling sa kanyang karamdaman.

Si Pope John Paul II ay biniyetipikahan noong Mayo 1, 2011.

sources: Wikipedia, ABS-CBN

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s