Ano ang misteryo sa pagpapakamatay ni dating Sec. Angelo Reyes?

Sa kalagitnaan ng mainit na imbestigasyon ng senado sa usapin ng katiwalian sa “pasalubong at pabaon” ng mga matataas na opisyal ng militar, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang kilalang matapang at matatag na dating heneral Angelo Reyes, nagbaril sa kanyang sarili.

Bilang paggalang ay sandaling tumahimik ang media sa mga espekulasyon, ngunit mariing pinanindigan ng senado na patuloy ang magiging imbestigasyon, na siya namang nararapat.

Maraming mga senaryo ang maaaring mabuo sa pangyayaring ito. Una, na siya ay “guilty” sa akusasyon at hindi na niya alam kung paano pa ito sasalagin. Ikalawa, may bahagi siya sa anomalya ngunit nakikita niya ang sariling magiging panakip-butas upang ma-divert ang atensiyon sa ginagawang imbestigasyon kay Garcia. Ikatlo, may mas mataas na taong masasagasaan na siya niyang pinrotektahan hanggang sa dulo ng kanyang buhay upang manatiling hindi na ito mabulgar kahit pa maging kapalit ay habang buhay niyang pananahimik at pang-apat at higit na matining sa aking palagay, bahagi siya ng anomalya at kakayanin niya ang lahat wag lang masasaling ang kanyang pamilya, na di nangyari dahil nakakaladkad na ang mga ito sa usapin.

Sa kanyang pagreretiro ay pamilya na lang at mga kaibigan ang nagbibigay sa kanya ng buhay, ngayon sa kahihiyang nakukulapol sa kanyang pangalan ay isa itong matinding kahinaang hindi niya nakayanan.

Marami pang mga korupsiyong mabubunyag at marami pang mga Heidi Mendoza, Robusa, at iba pang titindig upang ibunyag ang katotohanan. Sana ay hindi masayang ang lahat ng mga paninindigang ito upang malinis ang mga katiwaliang patuloy na umiinog sa ating bulok na sistema.

Tao po, mawalang galang na po, bato-bato sa langit.