Panawagan ng Isang Musmos

Tula ng isang musmos para sa kapaskuhan…taong 1994.

Panawagan ng Isang Musmos

Pasko na naman, Tatay

Tiyak na may bago akong laruan

Robot, manyika at baril-barilan

Mansanas na kaylalaki

Hamon, keso at masasarap na ulan

Buong kabahayan ay tiyak na kumikinang

Sa matayog na Krismas tri

Na itatayo naming ni Nanay.

Pasko na naman, Tatay

Hindi ba’t kami ay ipapasyal?

Sa magagandang tanawin

Malalawak na karnabal

Ibibili ng bagong damit

Sapatos, pagkain at laruan

Medyas kong nakasabit

Malalagyan ng laman.

Nguni’t Tatay, paano naman kaya

Ang mga kalaro kong sinalanta ng lahar,

Ng bagyo, pati na ng baha

Makakatikim pa kaya sila ng mansanas

May bago rin kaya silang laruan

May damit pa kaya silang ipanananggalang

Sa lamig ng panahon

Sa salantang tahanan?

(hindi inaari ng otor ang larawang nakalakip)