Asertibo – Isang Paraan Upang Ikaw Ay Irespeto

iron+fistRespeto, iyan ang isa sa mahalagang sangkap sa ating pagkatao. Anong klaseng nilalang tayo kung ang salitang iyan ay hindi natin makukuha mula sa mga taong mahal natin, kaibigan at komunidad. Kung magkagayon ay iisa lamang ang ibig sabihin nito, may mali sa ating  pagdadala ng sarili at kung ano iyon, mahalagang ating pag-usapan.

Kung tayo ay bantad sa mga taong pasibo (masyadong mapagbigay) at agresibo (masyadong mapaggiit) ang asertibo naman ay ang gitnang ugali ng dalawang nabanggit.

Pagkakaiba ng agresibo sa asertibo

Ang agresibo ay naggigigiit ng walang pagsasaalang- alang sa damdamin ng ibang tao dahil ang mahalaga sa kanya ay ang damdamin lang niya na madalas nagiging dahilan ng lalong hindi pagresolba sa isyu (destructive). Samantalang ang asertibo ay naggigiit ng kanyang karapatan sa isang paraang konstruktibo (constructive) sa pamamagitan ng maingat na pagbalangkas ng salitang gagamitin.

Ang pagiging asertibo ay mahalagang sangkap ng isang maayos na komunikasyon. Hindi lang nito simpleng naipapaabot ng malinaw ang gustong iparating ng isang panig kundi nagagawa din nitong  ipaalam kung saan ka nakatayo at nabibigyan din ng pagkakataong mabago ang mga kahinaan ng isang tao upang ito ay mapalakas.

Asertibong lider

Ang isang lider ay marapat lang alam kung paano maging asertibo upang makakuha ng respeto at otoridad sa kanyang nasasakupan. Nagagawa nitong pumuna na hindi mamasamain ng pinuna at di niya mararamdamang siya ang inaatake, bagkus ay ang kanyang kahinaan lang.

Totoong mahirap maging isang asertibo ngunit ito ay napag-aaralan kasabay ng paghubog natin ng isang pagkatao at sa madalas na paggamit nito ay magiging normal ng bahagi  ng ating buhay. Ito ang paggigiit na alam kung kalian makikinig sa kabilang panig at laging tinitimbang ang bawat sinasabi.

Tamang paraan ng pagpuna

Isa sa pinakamahirap gawin ay ang pumuna ng palso ng iba na di nagiging negatibo ang dating. Kaya mahalaga ang pagpili ng salitang gagamitin upang maihiwalay ang galit o puna sa tao mula sa mga bagay na maling kailangang punahin. Ang dapat nating punahin ay ang masamang gawi at hindi ang tao mismo. Sabi nga maging constructive dapat ang puna natin at di destructive. Kapag inuna natin ang galit at ibinuga iyon ng hindi iniingatan ang sasabihin, malamang sa hindi na ang makita lang at maramdaman ng taong ating pinuna ay ang galit at hindi ang concern na nakapaloob doon. Sayang ang layunin ng pagpuna kung ganoon.

Halimbawa:

Agresibo: bakit ngayon ka lang dumating, di mo ba alam na madaling araw na? kababae mong tao ay ginagabi ka sa daan… blah blah blah!

Asertibo : anak bakit ngayon ka lang, alam mo bang alalang-alala kami sa iyo, alam mo naman ang panahon ngayon diba?

Ito ay parehong pagpuna sa isang anak na dumating ng alanganing oras. Makikita sa una na simpleng galit lang ang ibinato ng pumuna , samantalang sa asertibo ay naipakita nito ang concern at damdamin, kung ano ang epekto ng nangyari sa mga pumuna (pag-aalala). Di ba’t higit na magrereact tayo ng positibo sa ganitong paraan?

Ang pagiging asertibo ay hindi lang ang paggigiit ng indibidwal na karapatan, kundi maging sa karapatan ng ibang indibidwal din o grupo na niyuyurakan ng mga taong agresibo. Sa ganitong paraan ay nabubuo ang respeto natin sa ating sarili at nakakakuha tayo ng respeto mula sa ibang tao. Dahil totoong karespe-respeto ang taong tapat na nakakapagpahayag ng loob sa hindi mapang-away na paraan.

Tandaan, hindi lang kung ano ang ating sasabihin ang mahalaga kundi kung paano din natin ito sasabihin.

Handa na ba tayo sa kaunting pagbabago?

Ang taong manipulador (Manipulative behavior)

manipulative2

Marami sa atin ang hindi gaanong pamilyar sa ugali ng manipulador, o maging sa ating sarili ay hindi tayo bantad na may ugali tayong ganito.

Alin sa mga sumusunod ang madalas mong ginagawa?

–          Madalas magkunwaring walang kakayanan, umaktong laging biktima at madalas na tinatanggap na ikaw ay engot.

–          Madalas sabihing “ikaw ang bahala” pero sa totoo lang ay labag sa kalooban.

–          Laging nagsasabing “mangako ka” at magkunwaring sobrang mapag-alala.

–          Kapag nasusukol ay laging sinasabing “magbabago na ako” gayong alam naman sa loob niya na di niya ito gagawin.

–          Laging sinisisi ang iba sa kanyang mga problema.

–          Madalas magkunwaring hindi pinapansin, nasasaktan, walang nagmamahal at kumakalinga (KSP yata un a)

–          Madalas na umaaktong galit at sumpungin.

–          Nagsasabi ng gustong makuha o maling nagawa pagkatapos ng pagtatalik.

–          Nagkukunwaring depress o suicidal.

–          Nandadamay sa problema mo para di ka mag isang namomroblema.

–          Nagkukunwaring perpekto upang di mahantad sa iba ang totong kulay.

–          Ang responsibilidad mo ay ipinapasa sa iba.

Kung mayroong higit sa isang katangiang nabanggit ay ginagawa ninyo, aba e wag ng magtakang kayo ay isang manipulador. Sila ang mga taong laging naninisi ng iba para maguilty kapag mayrong gustong makuha o makakuha ng pansin. Emotional blackmailer ang tawag sa mga taong ganito na ginagamit ang guilt para makuha ang gusto.

Madalas na nagagamit natin ang pagiging manipulador sa ilang pagkakataon, maging ang dakilang si Mahatma Gandhi man ay sinasabi ring gumamit ng ganitong taktika ng siya ay mag hunger strike noon. Bagama’t ang layunin ay wasto ngunit ang kaparaanang ginamit ay hindi ganoon.

Kapag kasi ang tao ay nataniman mo ng “guilt” sa pagkatao niya ay maraming bagay ang nagagawa nitong labag sa kalooban. Masakit mang tanggapin, may mga pagkakataong nararanasan natin ang ganito sa ating mismong mga magulang o kapamilya, sa ating mga guro at maging sa mga ministro o kaparian.

manipulative1Kapag ikaw ay talamak na manipulador, nagagawa mong pasamain ang loob ng mga taong malalapit sa iyo kaya bago mo mamalayan sila ay nagsisiiwas na. Hindi ka na makakakuha ng tiwala mula sa iba at maaaring mapagkamalan ka pang may “sayad” dahil sa pagiging malayo mo sa katotohanan. Ang masakit ay ikaw mismo ay hindi na mapaghiwalay ang kasinungalingang ginawa mo at ang totoong reyalidad ng buhay. Kapag nasanay ka na sa ganitong paraan ng pagkuha ng anumang gustuhin ay hindi ka na nga maghahanap pa ng ibang paraan at doon ka na mababaon. Para na itong lintang sisipsip sa dugo ng iba upang matugunan lang ang mga kapritso.

Napakahirap kasama ang may ganitong ugali. Isang taong magaling sa emotional blackmail, sila na nga ang me kasalanan at pagkukulang pero ikaw pa ang magiguilty kapag kinumpronta sila, at totoo, kasarap tumakbong palayo sa may mga ganitong ugali.

Marapat lamang na masuri nating ang totoong dahilan at lalim kung bakit tayo humantong sa ganitong ugali. Anong mga responsibilidad ba ang ayaw mong harapin upang ito ay ipasa sa iba? Anong kakayanan ba ang wala sa iyo para di mo mapangalagaan ang iyong sarili at sa iba ka umaasa? Anong outlet ang maaring pagbalingan para maialis ang sarili sa ganitong sitwasyon. Humanap ng tulong sikolohikal kung kinakailangan.

Ikaw, isa ka bang manipulador?