Gender equality – laos na bang isyu?

Fight for Gender Equality

Fight for Gender Equality

Iba-iba ang reaksiyon ng bawat tao maging babae man o lalaki kapag naririnig ang mga salitang “gender equality.” Depende sa pananaw, pagkamulat  at pagtanggap ang mga reaksiyon. Merong konserbatibo na namamayani pa din ang patriyarkal na pananaw, kung saan ang lalaki ang higit na malakas, makapangyarihan at me boses at ang mga babae e ipinanganak para maging tagasunod lang. Pikit-matang tinanggap ang akala nila ay siyang kaloob ng Maykapal. Ang masakit, mismong sa hanay kababaihan ay hindi pa din mabaklas ang ganitong kultura hanggang sa ngayon.

Meron namang nagtataas lang ng balikat, “Gender equality? ano yan!!” o siya pabayaan na natin sila at malamang busy lang sila sa kanilang pang-araw araw na buhay at ayaw lang dagdagan ang sandamukal na stress na nasa katawan na nila.

Makakatagpo ka din na magsasabing ang isyung ito ay mahalaga. Wow, kapag ganun alam mo na na medyo progresibo na silang mag-isip. At gilingin natin ng konti ang mga nasa hanay na ito.

SIngtanda na nga ng panahon ang isyung ito ngunit di pa din matapos-tapos. Isa-isahin nga natin sandali.

  1. Malaking bilang pa din ng kababaihan ang hindi pinag-aral ng kanilang magulang dahil dahil sa sila ay mag-aasawa lang din at matatali lang sa bahay, bakit pa daw pag-aaralin.
  2. Diskriminasyon sa paghahanap ng mapapasukan. Mas mababa ang edad na kailangan sa pag-aapply sa mga trabaho kesa kalalakihan.
  3. Malaking bilang ng kababaihan ang inaabuso maging sa loob ng kanilang tahanan. Domestic violence o incest (pagsasamantala ng kadugo sa isang babae).
  4. Hindi pantay na katayuang moralidad o double standard of morality. Okay lang kapag ang lalaki ang nangaliwa, putong pa nga ito sa ego nila e, pero kapag babae ang gumawa ng ganoon, kasuklam-suklam at karima-rimarim.
  5. Ang gawaing bahay ay para lang sa kababaihan kahit pa nga sila ay nagtatatrabaho din sa labas. Suma total ay higit na pagod ng katawan na nagiging sanhi ng maagang kamatayan.
  6. Madalang sa mag-asawa na parehong nagdedesisyon sa malalaking usaping sangkot ang kabuhayan ng pamilya. Kadalasan ay ang padre de pamilya lang ang may say.
  7. Kapag ang lalaking nagtatrabaho sa opisina ay nag-asawa, tinitingnan ito na siya ay magiging responsableng tao lalo, pero kapag ang babae ang nag-asawa , tinitingnan ito na magiging dahilan na ng madalas na pag-aabsent dahil siya ang mag-aasikaso sa pamilya.

Sige, dito na lang muna tayo sa mga halimbawang ito at baka malula tayong lahat. Napakapalad kung hindi natin napagdaanan ang mga nabanggit, ngunit napakarami pa ding dumaranas ng ganito. Salamat na din at nagiging aktibo na ang mga progresibong samahang nagtutulak ng pagbabago. Isa na dito ang GABRIELA at iba pang organisasyon. Maaaring matagal pa talagang makuha ang equality na ideal pero kung patuloy tayong mananahimik at hindi uunti-untiin ang pagbabagong panlipunang ito, ano pa ang maipamamana nating dignidad sa susunod na lahi?

Saan kaya kayo nakatayo sa usaping ito?

Siyanga pala FYI August 26 is Women’s Equality Day. At least kahit isang araw me inilaan para sa usaping ito hehe.

MEN OF QUALITY RESPECT WOMEN'S EQUALITY

MEN OF QUALITY RESPECT WOMEN'S EQUALITY