Ang Pilipinas Pagkalipas ng 25 Taon – EDSA People Power

Pebrero 25, 1986 – Pebrero 25, 2011 (EDSA People Power)

Laban sign EDSA People Power

Sa mga nakasubaybay sa kasaysayan, parang kailan lang ng pag-alabin ang damdamin ng mga Pilipino at itulak ang mamamayan sa lansangan. Isang bahagi ng kasaysayang nagpabago sa pananaw nating mga Pilipino sa ating mga sarili gayundin sa kung paano tayo tiningnan ng mga mamamayan ng ibang bansa.

Sino nga ba ang makakalimot ng mapatay (sinadyang patayin) ang dating Senador Benigno Aquino Jr. Ito ang senador na pinakamahigpit na tumutuligsa sa rehimeng Ferdinand Marcos ng mga panahong iyon. Matapos ang ilang taong paninirahan sa ibang bansa ay pinili nitong bumalik kahit alam niyang maaaring doon na matapos ang kanyang buhay.

Sa isang bansang isinusuka na ang pasistang pamamahala, isang maliit na ningas lang ay maaaring sumambulat sa nagngangalit na damdamin ng mamamayang malaon ng binusalan ang mga bibig sa pagpapahayag ng katotohanan at saloobin. Ang pagkamatay ni Ninoy ay nagsilbing mitsa upang ang kinikimkim na pagrerebelde ay sumambulat.

Nagkaroon ng snap election dahil na din sa di mapigil na hiyaw ng pagbabago, walang nagawa ang Pasistang rehimeng Marcos kundi patulan ang eleksiyong iyon upang kahit paano ay mapayapa ang lumalakas ng pag-aalsang bayan. Kalakip ang pagluluto ng madayang resulta ng halalan na di niya sukat akalaing siya din palang magiging dahilan ng tuluyan niyang pagbagsak.

Ideneklara siyang panalo sa katunggaling biyuda ni Ninoy na si Corazon “Cory” Aquino, samantalang malinaw sa resulta ng NAMFREL (National Citizen’s Movement for Free Elections) na si Cory ang nanalo. Sinundan iyon ng pagtiwalag sa pamumuno ni Marcos sina Juan Ponce Enrile at si Fidel Ramos. Hindi na mapahupa ang mamamayan, kumakalat ng parang virus ang napipintong kudeta at ang naging dahilan ng sama-samang paglabas sa lansangan ng daang libong mamamayan ay ang panawagan ni Cardinal Jaime Sin na tutulan na at pababain sa pwesto ang diktaduryang Pangulo ng bansa.

EDSA People Power

Sa 4 na araw ng mapayapang rebolusyon ay hindi mabilang na kwento ng kabayanihan ang naitala. Sa bawat nakasaksi at dumalo sa makasaysayang pangyayaring iyon, isa itong hindi malilimutan at napakasarap ng karanasang iuulat sa mga susunod na salinlahi.

Ngayon, pagkalipas ng 25 taon tuluyan na bang nakamit ang demokrasyang ating hinahangad? Nakapanlulumo mang tanggapin ngunit ang isa lang makabuluhang naibigay nito sa atin ay ang malayang pamamahayag. Nang mabuwag ang Martial Law ay nagsibuka na ang ating mga bibig. Subalit ang katotohanang talamak pa din ang korupsiyong atin ng tinutulan ngayon, heto at patuloy pa ding namamayani. Ang kalagayan ng mamamayan sa usaping kabuhayan ay halos bahagya lang umunlad. Ang talamak na patayan, karahasan, krimen ay naririyan pa rin at ang masakit marami sa mga ito ay sangkot ang militar at may mga katungkulan sa gobyerno.

Isang kahinaan ay ang katotohanang hindi na-sustain ng mga sumunod na namuno ng bansa ang diwa ng tunay na demokrasya. Naroon pa rin ang pagproteksiyon sa mga pansariling interes, naroon pa rin ang matinding tawag ng 3G o Gun, gold and goons. Ang pamumuno sa bayan ay hindi para maglingkod kundi makinabang.

Ngayon, sa gitnang silangan naman nagkakaroon ng mga pag-aaklas. Sila naman ang tumututol sa di makatarungang pamumuno. Nawa nga lamang ay matulad sila sa kasaysayan ng Pilipino na natapos ito sa mapayapang paraan.

Subali’t hindi maikakaila, nakakapaglubag ng loob at nagiging proud tayo bilang Pilipino sa diwa ng 1986 EDSA Revolution.