BEcause I love You That Much

intimacy icon

***PAUNAWA: may permiso ang pagbabahagi ko sa kwentong ito mula sa may tunay na karanasan…sa kanya galing ang pamagat.

Gusto ko lang ibahagi ang isang kwento ng relasyon mula sa isang bagong kaibigan… di ko lang mapayagang makaalpas ito na di makakapagbigay ng inspirasyon sa iba.

Ang pagpapailalim ng babae sa kagustuhan ng lalaki

Galing si Shera sa isang 13 tatlong taong pakikipagrelasyon sa lalaki (typical heterosexual relationship) at sa buong panahong iyon ay dumanas siya ng pang-aabusong sikolohikal….mga salitang paulit-ulit na lumalatay sa kanyang pagkatao at halos nagpapagupo sa kanyang katatagan. Bilang isa sa mga tradisyunal na pamilyang naniniwalang ang babae ay dapat laging submissive sa karelasyong lalaki…tiniis niya ang naging buhay.

At dahil nga sa mga pangyayari…ang respeto at pagmamahal ay nalusaw.

Ang pagdating ng isang pag-ibig

Hanggang sa dumating ang isang taong pinag-ukulan niya ng pagmamahal..isang relasyong sa tingin ng iba ay hindi normal….nagmahal siya sa kapwa babae at pilit na sinalansang ang puna ng iba para sa relasyong labis niyang pinahalagahan.

Magkasundo sa maraming bagay….mga usapang di na kailangan ng mga salita at sa pagtatama pa lang ng tingin ay nagkakaintindihan na…pagtuklas ng mga bagay sa pagitan nilang dalawa…pagsasalo sa panahong tanging kanila lang.

Pero pareho silang hindi pa hantad ang mga itinatagong pagkatao..parehong nangangamba na may makaalam sa kanilang pamilya dahil di nila matatangap ang isang “abnormal” at “makasalanang” relasyon. Tipikal na pakiramdam dahil sa takot sa mapanghusgang lipunan.

Naging napakaganda ng kanilang chemistry…nagiging dahilan sila para ang isa’t isa ay maging lalo pang mabuting tao…nagbubuhatan….nagbu-boost ng moral at sumusuporta sa anumang naisin ng bawat isa.

Ang pagtutol

Dito nagsimula ang conflict dahil hindi gusto ng kanyang karelasyon ang kursong kinuha…isa itong registered nurse na nangyari lang dahil sa pikit matang pagsunod sa kagustuhan ng magulang…ang tunay nitong hilig ay mag-imprenta….lumikha ng sining at ilagay ito sa mga t-shirt…ito lang ang tangi nitong gusto ngunit walang lakas ng loob na umalis sa pinapasukan..di alam kung paano magsisimula.

Ginawa ni Shera ang lahat upang magkaroon ito ng katuparan…moral support at halos sa lahat ng aspeto ng pagsisimula ay di niya ito iniwan…umalis sa trabaho ang karelasyon at ipinagpatuloy ang hilig na larangan.

Ito ang hindi matanggap ng magulang ng kanyang karelasyon…nagkaalaman sa kanilang relasyon at labis itong tinutulan …ang higit na masakit sinabihan pa siyang bad influence para sa kanilang anak.

Pinili ng karelasyon ang mga magulang at sa kabila ng pakikiusap ni Shera na huwag siyang iwanan…nangyari ang paghihiwalay.

Ang pagtupad sa pangako

Sa kabila nito…hindi bumitaw si Shera sa pangakong tulong sa dating karelasyon…nagsimula ang bago nitong negosyo at sa sandaling panahon ay lumaki…nagkaroon ng isang maayos na pwesto ng pag-iimprentahan at inimbita siyang dumalo sa opening at ribbon cutting na noong una ay kanyang tinanggihan….ngunit dahil sa matinding pakikiusap kalaunan ay kanya na din itong pinagbigyan.

Pagtuntong ni Shera sa lugar ng kaganapan ay ibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya..nakita niya ang karatulang nakasulat doon ang pangalan ng imprentahan na kung saan ay siya mismo ang nag-isip. Nakadama siya ng labis na katuwaan dahil alam niyang sa mga sandaling ito ….wala na siyang dapat na patunayan pa sa mga magulang ng dating karelasyon…hindi siya kailanman naging bad influence sa anak nila at ito ang naghuhumiyaw na katotohanan.

Naramdaman naman niya ang pagbabalik ng dating pakikitungo ng pamilya ng dati niyang karelasyon….ngunit wala na itong saysay…nangyari na ang dapat mangyari.

Isang mahigpit na yakap ang isinukli sa kanya ng dating karelasyon at sa gumagaralgal nitong tinig namutawi ang salitang pasasalamat.

Sapat na iyon para kay Shera…alam niyang nagawa niya ang kanyang bahagi at dahil sa kanya may isang buhay na umalpas sa nakapiit nitong kalagayan at ngayon ay patungo na sa pag-unlad.

Sapat na iyon….

 ***ang larawang inilakip ay hindi galing sa otor at ito ay nakuha lamang sa net.

Gender equality – laos na bang isyu?

Fight for Gender Equality

Fight for Gender Equality

Iba-iba ang reaksiyon ng bawat tao maging babae man o lalaki kapag naririnig ang mga salitang “gender equality.” Depende sa pananaw, pagkamulat  at pagtanggap ang mga reaksiyon. Merong konserbatibo na namamayani pa din ang patriyarkal na pananaw, kung saan ang lalaki ang higit na malakas, makapangyarihan at me boses at ang mga babae e ipinanganak para maging tagasunod lang. Pikit-matang tinanggap ang akala nila ay siyang kaloob ng Maykapal. Ang masakit, mismong sa hanay kababaihan ay hindi pa din mabaklas ang ganitong kultura hanggang sa ngayon.

Meron namang nagtataas lang ng balikat, “Gender equality? ano yan!!” o siya pabayaan na natin sila at malamang busy lang sila sa kanilang pang-araw araw na buhay at ayaw lang dagdagan ang sandamukal na stress na nasa katawan na nila.

Makakatagpo ka din na magsasabing ang isyung ito ay mahalaga. Wow, kapag ganun alam mo na na medyo progresibo na silang mag-isip. At gilingin natin ng konti ang mga nasa hanay na ito.

SIngtanda na nga ng panahon ang isyung ito ngunit di pa din matapos-tapos. Isa-isahin nga natin sandali.

  1. Malaking bilang pa din ng kababaihan ang hindi pinag-aral ng kanilang magulang dahil dahil sa sila ay mag-aasawa lang din at matatali lang sa bahay, bakit pa daw pag-aaralin.
  2. Diskriminasyon sa paghahanap ng mapapasukan. Mas mababa ang edad na kailangan sa pag-aapply sa mga trabaho kesa kalalakihan.
  3. Malaking bilang ng kababaihan ang inaabuso maging sa loob ng kanilang tahanan. Domestic violence o incest (pagsasamantala ng kadugo sa isang babae).
  4. Hindi pantay na katayuang moralidad o double standard of morality. Okay lang kapag ang lalaki ang nangaliwa, putong pa nga ito sa ego nila e, pero kapag babae ang gumawa ng ganoon, kasuklam-suklam at karima-rimarim.
  5. Ang gawaing bahay ay para lang sa kababaihan kahit pa nga sila ay nagtatatrabaho din sa labas. Suma total ay higit na pagod ng katawan na nagiging sanhi ng maagang kamatayan.
  6. Madalang sa mag-asawa na parehong nagdedesisyon sa malalaking usaping sangkot ang kabuhayan ng pamilya. Kadalasan ay ang padre de pamilya lang ang may say.
  7. Kapag ang lalaking nagtatrabaho sa opisina ay nag-asawa, tinitingnan ito na siya ay magiging responsableng tao lalo, pero kapag ang babae ang nag-asawa , tinitingnan ito na magiging dahilan na ng madalas na pag-aabsent dahil siya ang mag-aasikaso sa pamilya.

Sige, dito na lang muna tayo sa mga halimbawang ito at baka malula tayong lahat. Napakapalad kung hindi natin napagdaanan ang mga nabanggit, ngunit napakarami pa ding dumaranas ng ganito. Salamat na din at nagiging aktibo na ang mga progresibong samahang nagtutulak ng pagbabago. Isa na dito ang GABRIELA at iba pang organisasyon. Maaaring matagal pa talagang makuha ang equality na ideal pero kung patuloy tayong mananahimik at hindi uunti-untiin ang pagbabagong panlipunang ito, ano pa ang maipamamana nating dignidad sa susunod na lahi?

Saan kaya kayo nakatayo sa usaping ito?

Siyanga pala FYI August 26 is Women’s Equality Day. At least kahit isang araw me inilaan para sa usaping ito hehe.

MEN OF QUALITY RESPECT WOMEN'S EQUALITY

MEN OF QUALITY RESPECT WOMEN'S EQUALITY