Goodbye Kym….Welcome Hon

Ang aking si Kym

Ang aking si Kym

Isang dekada halos na nagsilbi kang extension ng aking mga paa, mula sa pangungulit ng aking mga kaibigang sina Ino at Au, ang aking bisekleta ay napalitan ng motorsiklo. Nagkataon lang na kailangan na kitang i let go. Di ko alam kung paano pa kita pagagandahin…ang mga katawan mo ay luma na at marami ng umaalog…gaya din ng tao na ang mga kasu- kasuan ay di na din ayos.

Salamat sa napakatagal mong serbisyo, sa pagpasok ng taong ito ay di na kita  makakasama ngunit alam ko namang maaalagaan ka ng bago mong amo. Pasensiya ka na at kailangan na kitang pawalan para lalo pang mapabuti.

Senti konti kasi ikaw ang pinakamahalaga kong posesyon bago ko pa naipatayo ang bahay ko ngayon. Parating si Hon na sana ay maging tapat din at maasahang kagaya mo….

Paalam Kym…Welcome Hon.

Honey arrival

Honey arrival