Manggagawa at hindi alipin

Mayo uno na naman at depende sa kung sino ang titingin upang ito ay tukuyin bilang Araw ng Manggagawa ba o pistang dagat.

Paano ko ba malilimot ang araw na iyan, sa kung gaano katagal na panahong ako ay naging manggagawa at aktibista ay hindi kailanman kami naglublob sa dagat sa araw na iyan para ipagdiwang ang pistang dagat, kundi naroon sa mga rally at nagpapaitim ng batok at nagsusunog ng balat upang isigaw sa lansangan ang mga hinaing ng manggagawa.

“Itaas ang Sahod, P125!” Philippines May Day Protests

“Presyo Ibaba!”

“Ang Tao ang Bayan ngayon ay lumalaban!”

grabe tagaktak na ang pawis sa likuran ko, pakipalit naman po ung towellete.

“Double time!, double time!” kapag nasa may tulay o intersection.

Habang naroon ang sangkaterbang militar na akala mo ay susugod sa isang labanan, samantalang ang kanilang “binabantayan” ay tanging plakard lang at streamer ang dala.

rally-2“Nagrarally pa kayo wala namang nangyayari.” mga paismid na komentong madalas naming marinig mula sa mga di mulat na mamamayan.

Hindi pwedeng maliitin ang ginagawang ito ng mga manggagawa at mamamayan, kasi ang mga bagay na di makalampag sa kongreso ay napakalawak ng lansangan upang magpaabot ng tunay na kalagayan, hindi man sa de aircon na lugar ng mga pinagpalang iilang pulitiko.

Nakita na sa kasaysayan ang mga pagbabagong nagagawa ng pagsasama-sama sa iisang layunin ng pagmumulat. Edsa 1 at Edsa 2 sa mga tila nagkaamnesiang recipients ng pagbabagong ito.

Ngayon sa tumitinding dagok ng krisis pang-ekonomiya, bumukas ang pagsasamantala sa mga kapitalistang humahanap lang ng butas upang di makapagtaas ng sahod. Nalulugi daw ang kumpanya. Ang lugi sa kanila ay iba sa lugi nating maliliit. Tayo kapag nagalaw na ang prinsipal at hirap ng ibalik, iyon nga nalulugi na. Sa kanila kapag ang 100 milyong kinita sa nakaraang taon ay 100 milyon pa rin ngayong taon, yun lugi na daw. Lugi sa pagkamal ng malaking tubo.

Ilang panahon na din akong wala sa lansangan, hindi man masasabing tuluyan ng bumitiw sa dating nakamulatan, ito ay pagisisimula lang ng pagtuklas ng ibang larangan.

Napakaraming itinuro ng lansangan sa akin, sa paghubog ng aking pagkatao at sa talas ng pagsusuri. Mga aral na kailanman ay hindi matutunan sa loob lang ng paaralan.

Walang palasyo ang mga hari kung walang manggagawang nagtayo nito. Walang kabihasnan na hindi hinubog ng mga manggagawa. Hindi tayo aliping sahuran. Tayo ang bumubuo ng mayoryang bahagi ng mamamayan kaya dapat lang na tayo ay mapakinggan.

Mabuhay ang uring anakpawis!

Human’s right is worker’s right.