Pagninilay sa Semana Santa

Nakalilibang ang bilis ng panahon

Parang hinahabol ang bawat mga hakbang

Kanya-kanyang hanap ng mapagkakakitaan

Kanya-kanyang kahig para sa paminggalan.

Paggising sa umaga ano ang una mong naiisip?

Pagkahuli ba sa trabaho o galit ng iyong amo?

Sumagi man lang ba sa iyong alaala

Ang pasasalamat sa bagong umaga?

Kapag masaya ka at may biyaya

Naaalala mong magpasalamat sa Maylikha

O naaalala mo lang siya kapag may problema

At wala nang masising iba?

Ang Panginoon ay kahit saan

Naghihintay lang Siya na ating pag-ukulan

Kahit sana sa simpleng paraan

Sa puso natin Siya ay maramdaman.

Semana Santa ay panahon ng pagninilay

Huminto sandali at silipin nakaraang buhay

Kasama ng Pasasalamat sa Poong Maykapal

Sa lahat ng pagsubok at pagpapalang ibinigay.