Asertibo – Isang Paraan Upang Ikaw Ay Irespeto

iron+fistRespeto, iyan ang isa sa mahalagang sangkap sa ating pagkatao. Anong klaseng nilalang tayo kung ang salitang iyan ay hindi natin makukuha mula sa mga taong mahal natin, kaibigan at komunidad. Kung magkagayon ay iisa lamang ang ibig sabihin nito, may mali sa ating  pagdadala ng sarili at kung ano iyon, mahalagang ating pag-usapan.

Kung tayo ay bantad sa mga taong pasibo (masyadong mapagbigay) at agresibo (masyadong mapaggiit) ang asertibo naman ay ang gitnang ugali ng dalawang nabanggit.

Pagkakaiba ng agresibo sa asertibo

Ang agresibo ay naggigigiit ng walang pagsasaalang- alang sa damdamin ng ibang tao dahil ang mahalaga sa kanya ay ang damdamin lang niya na madalas nagiging dahilan ng lalong hindi pagresolba sa isyu (destructive). Samantalang ang asertibo ay naggigiit ng kanyang karapatan sa isang paraang konstruktibo (constructive) sa pamamagitan ng maingat na pagbalangkas ng salitang gagamitin.

Ang pagiging asertibo ay mahalagang sangkap ng isang maayos na komunikasyon. Hindi lang nito simpleng naipapaabot ng malinaw ang gustong iparating ng isang panig kundi nagagawa din nitong  ipaalam kung saan ka nakatayo at nabibigyan din ng pagkakataong mabago ang mga kahinaan ng isang tao upang ito ay mapalakas.

Asertibong lider

Ang isang lider ay marapat lang alam kung paano maging asertibo upang makakuha ng respeto at otoridad sa kanyang nasasakupan. Nagagawa nitong pumuna na hindi mamasamain ng pinuna at di niya mararamdamang siya ang inaatake, bagkus ay ang kanyang kahinaan lang.

Totoong mahirap maging isang asertibo ngunit ito ay napag-aaralan kasabay ng paghubog natin ng isang pagkatao at sa madalas na paggamit nito ay magiging normal ng bahagi  ng ating buhay. Ito ang paggigiit na alam kung kalian makikinig sa kabilang panig at laging tinitimbang ang bawat sinasabi.

Tamang paraan ng pagpuna

Isa sa pinakamahirap gawin ay ang pumuna ng palso ng iba na di nagiging negatibo ang dating. Kaya mahalaga ang pagpili ng salitang gagamitin upang maihiwalay ang galit o puna sa tao mula sa mga bagay na maling kailangang punahin. Ang dapat nating punahin ay ang masamang gawi at hindi ang tao mismo. Sabi nga maging constructive dapat ang puna natin at di destructive. Kapag inuna natin ang galit at ibinuga iyon ng hindi iniingatan ang sasabihin, malamang sa hindi na ang makita lang at maramdaman ng taong ating pinuna ay ang galit at hindi ang concern na nakapaloob doon. Sayang ang layunin ng pagpuna kung ganoon.

Halimbawa:

Agresibo: bakit ngayon ka lang dumating, di mo ba alam na madaling araw na? kababae mong tao ay ginagabi ka sa daan… blah blah blah!

Asertibo : anak bakit ngayon ka lang, alam mo bang alalang-alala kami sa iyo, alam mo naman ang panahon ngayon diba?

Ito ay parehong pagpuna sa isang anak na dumating ng alanganing oras. Makikita sa una na simpleng galit lang ang ibinato ng pumuna , samantalang sa asertibo ay naipakita nito ang concern at damdamin, kung ano ang epekto ng nangyari sa mga pumuna (pag-aalala). Di ba’t higit na magrereact tayo ng positibo sa ganitong paraan?

Ang pagiging asertibo ay hindi lang ang paggigiit ng indibidwal na karapatan, kundi maging sa karapatan ng ibang indibidwal din o grupo na niyuyurakan ng mga taong agresibo. Sa ganitong paraan ay nabubuo ang respeto natin sa ating sarili at nakakakuha tayo ng respeto mula sa ibang tao. Dahil totoong karespe-respeto ang taong tapat na nakakapagpahayag ng loob sa hindi mapang-away na paraan.

Tandaan, hindi lang kung ano ang ating sasabihin ang mahalaga kundi kung paano din natin ito sasabihin.

Handa na ba tayo sa kaunting pagbabago?

Ang Resulta ng Pagiging Pasibo (Passive)

Kahit kailan ay gustong-gusto ko ang pagbabahagi ng mga usaping may kaugnayan sa karakter at ugali ng mga tao. Isang pamana ng dati kong buhay tibak at bunga na din ng mga seminar sa paghubog sa karakter.

Marami sa atin ang hindi bantad sa pagiging pasibo at kailangang iba pa ang magsabi kung ano nga ba tayo. Narito ang ilang kaalaman hinggil sa ugaling ito.

passive

Pasibo (passive) – ang pagiging pasibo ay ang pagiging mahiyain sa pagsasabi ng tunay na nasasaloob at kadalasang nagbubunga ng di pag-abot sa talagang ninanais.

Mga ugaling taglay ng isang Pasibo

1. Kadalasan kapag may mga nangyayaring di maganda, laging iniisip ng taong may ganitong ugali na sila ang may kasalanan at dapat sisihin lagi.

2. Lagi nilang inaako ang lahat ng responsibilidad maging ang mga pagkukulang.

3. Maliit din ang tingin nila sa sarili at kadalasang kimi sa lahat ng bagay.

4. Laging humihingi ng paumanhin kahit na alam nilang di sila ang may kasalanan para lang matapos ang usapan.

5. Madalas na nabibitin sa ere ang sasabihin at nakakapagsalita ng walang kawawaan.

6. Kadalasang di naglalabas ng saloobin sa takot na makasakit ng damdamin ng iba. Ayaw nito na may nagagalit, napapahiya o nasasaktan dahil sa kanya.

7. Laging nagsasabing “oo” kahit sa katotohanan ay hindi ito sang-ayon.

8. Pananahimik kapag may gusto.

9. Laging inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili.

10. Hindi makapagdesisyong mag-isa dahil sa pakiramdam na wala siyang kakayanan

Mga epekto ng ganitong ugali

1. Dahil sa pagiging pasibo, hindi mo nakukuha ang iyong mga nais.

2. Dahil sa pagiging sunud-sunuran ay nawawala ang respeto ng ibang tao sa iyo.

3. Nawawala din mismo ang respeto mo sa sarili.

4. Di nawawala ang galit sa loob mo at laging madaling makakita ng ikasasama ng loob.

5. Nagbubunga ito ng mga problemang pisikal, pangkaisipan at sikolohikal.

Maaaring gusto nating maging perpekto sa paningin ng iba sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ngunit dapat nating malaman ang limitasyon nito. Isa itong prosesong nangangailangan ng matinding pagbaka sa nakasanayan. Ngunit kung nais nating maabot ang mga minimithi dapat tayong gumawa ng paraan at di iyon makukuha sa pananahimik lang.

Kahit saang anggulo natin tingnan ay walang maitutulong na mabuti ang pagiging pasibo. Kung gusto nating irespeto ng iba kailangan nating tumayo sa kung ano ang tama sa ating paningin.