Sino si Pedro Calungsod?

Pedro Calungsod

Sa darating na ika-21 ng Oktubre taong kasalukuyan ay ang kanonisasyon ng ikalawang Pilipinong Santo, si Pedro Calungsod. Malapit na ito ngunit marami pa ring di nakakakilala sa kanya…hindi siya kasing popular ng naunang Pilipinong Santo na si San Lorenzo Ruiz.

Nang ako’y magbakasyon sa Calbayog City lalawigan ng Samar ay may isang pagtatanghal sa plaza na nagsasadula ng buhay ni Pedro Calungsod…mula sa pagkukwento ng pari ay nabuhay ang aking interes sa palabas at mismong kay Pedro.

Taong 1655 ng isilang si Pedro Calungsod sa hindi pa matukoy na lugar sa Visayas at sa murang edad na 14 ay nakasama na ito ng pari o pinili ito ng paring si Diego Luis de San Vitores upang sumama sa Guam at magpalaganap ng salita ng Diyos.

Maraming mga na-convert sa Kristiyanismo sa lugar na iyon ngunit me isang nagpakalat ng balitang me lason ang tubig na ginagamit nila sa pagbibinyag at naging sanhi ng pagkamatay ng mga bata. Pinaniwalaan ito ng ilan at naging dahilan upang ang grupo nila ay tuligsain.

Noong ika-2 ng Abril taong 1672 ay naganap ang pagpaslang sa kanila. Tinamaan ng sibat si Pedro at napatay maging si Padre Diego de San Vitores. Hindi pa nasiyahan ang mga pumaslang at tinalian pa ng mabigat na bato ang kanilang mga leeg at itinapon sa dagat…hindi na nakita ang kanilang mga labi.

Nagsimula sa mga balita na may isang sacristan ang kasama ni Padre Diego na naging martir kaya gumawa ng grupong mananaliksik si Cardinal Vidal upang alamin ang naging kaganapan at ito na rin ang nagsulong upang maiakyat sa beatipikasyon at ngayon nga ay sa kanonisasyon si Pedro Calungsod.

Ilang libo ang nakahanay at naghihintay makanonisa ngunit 7 lamang sina Pedro sa panahong ito. Siya ang kinikilala ngayon bilang santo ng kabataan dahil sa edad na 17, ito ay magiging santo na sa susunod na linggo. Nakakataas ng loob na sa liit ng Pilipinas, heto at may 2 na tayong Santo.

Filipino Saints

Ang Beyatipikasyon ni Pope John Paul II

Pope John Paul II

Sa mga may edad na 15 taong gulang pataas, sino ba ang hindi nakakakilala kay Papa Juan Paulo II o Pope John Paul II (Karol Josef Wojtyla sa tunay na buhay). Siya ang pinakamaimpluwensiyang tao sa kanyang kapanahunan hindi lang sa usaping relihiyon kundi maging sa pulitika. Nagtataglay ng mukhang napakaamo at busilak na kaluluwa ngunit matapang manindigan sa kanyang pinapaniwalaan.

Ang pagiging Papa

Ang Santo Papa ay isinilang noong Mayo 18, 1920 at naging Papa ng simbahang Katoliko noong ika-16 ng Oktubre taong 1978. Nagtapos ito noong siya ay pumanaw na (Abril 2, 2005). Sa kasaysayan ng pagiging Papa ay siya ang pangalawa sa pinakamatagal na umupo sa posisyong ito (26 taon at 168 araw), ang pinakamatagal ay si Pope Pius IX (31 taon) Siya ang tanging hindi Italyano na naging Papa (Polish).

Kahit sinong magsabi ay mahal ni Pope John Paul II ang Pilipinas. Kapag may gaganaping pagtitipong kailangan niyang daluhan dito sa Asya ay pinipili niyang sa Pilipinas ito gawin. Maraming mga Piipino ang nagbahagi ng kanilang mga karanasang di malilimutan sa 2 beses niyang pagpunta dito sa atin.

Ang tangkang asasinasyon

Noong ika-13 ng Mayo, 1981, ang Santo Papa ay binaril ni Mehmet Ali Agca habang papasok sa St. Peter Square at tinamaan sa tiyan at sumira sa kanyang  bituka. Pagkagaling ng Papa ay siya pa ang nagtungo sa kulungan at kinausap ang salarin at ito ay kanyang pinatawad sa nagawang kasalanan.  Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, naging kapansin-pansin na ang pagbabago ng kanyang kalusugan.

Sa pag-upo ng pumalit na Papang si Benedict XVI ay agad nitong inasikaso ang beyatipikasyon ni Pope John Paul II subalit nangangailangan ng isang pagpapatotoo ng milagrong nagawa ng nasabing Papa upang ito ay maisakatuparan. Bagama’t maraming nagsasabi ng himalang dumating sa kanilang buhay dahil sa Santo Papa, ang kinilala ng Vatican ay ang naganap kay Sister Marie Simon-Pierre mula sa France. Ang naturang madre ay may sakit na kagaya ng sa Papa na Parkinson’s disease. Sinabi niyang sa tuloy-tuloy na panalangin sa Santo Papa, ito ay naghimala at gumaling sa kanyang karamdaman.

Si Pope John Paul II ay biniyetipikahan noong Mayo 1, 2011.

sources: Wikipedia, ABS-CBN