Yes, Efren Made It!!!

Wow nanindig ang balahibo ng batok ko at nanlaki ang tenga ko ng madinig sa balitang ang itinanghal na CNN Hero of the Year ay si Efren Penaflorida. Tagumpay!!

Hindi ako kailanman naging fan ng kung sinong celebrity lang. Ngayon ko lang ginawa sa tanang buhay ko ang mag- advocate para sa isang tao. Itinulak lang baga ng inspirasyon.

Salamat sa mga nahikayat kong bumoto para sa ating kababayang si Efren. Ang tagumpay niya ay isang tunay na inspirasyon.

Cheers!!