Isang Panawagan sa Kababaihan

Hinawakan ko ang Women’s Committee sa aming unyon ng ilang taon at naging aktibo ako sa pakikipaglaban para sa Karapatan ng kababaihan. at ang tulang ito ay nalikha  bago pa lang ako nagsisimula, mga tanong na pinilit kong hanapan ng kasagutan.

Babae Mahina Ka Nga Ba?

Saan ba nila ibinatay ang lakas mong taglaykababaihan
Sa patpatin bang katawang sa hirap ay pilit sinanay

O sa dami ba ng luhang kapiling mo sa gabi’t araw

Mga luha ng paghihirap na ikaw lang ang may alam.

Mahina ka nga ba, subali’t bakit magkakaganoon?

Di ba’t kahati ka rin nila sa paghubog ng panahon

Sa loob ng pabrika lakas mo din ay itinatapon

Manggagawang di kilalang sa limot ay ibinaon.

Babae, bakit tinatanggap mong ikaw ay mahina

Hindi ba’t nababata mo ang higit pa sa iyong kaya?

Sa paglikha mo ng buhay di ba’t buhay din ang kapantay?

Bakit ngayo’y sasabihing mahina ang lakas mong taglay.

Babae, huwag mong pabayaang mata mo ay hindi mamulat

Huwag mong tanggaping sa puso mo, sa lakas ikaw ay salat

May mga kabaro ka ring umaamot ng iyong lakas

Bibiguin mo ba ang kanilang hinahangad?